เกี่ยวกับ JTC

“JasTel Training Center (JTC) เดิมคือ Jasmine Technology training Center” ศูนย์ฝึกอบรมแผนกวิศวกรรมสื่อสัญญาณ (TX Training Center)

กำเนิดขึ้นจากการฝึกอบรมระบบสื่อสัญญาณให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใน บริษัท Jasmine Submarine Telecommunications Co.,Ltd (JSTC) และ บริษัท Thai Long Distance Telecommunications Co.,Ltd (TLDT) มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเป็นศูนย์กลาง ในการ รวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณ ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง และเทคโนโลยีการสื่อสารทาง IP Network รวมทั้งการใช้งานเครื่องมือวัด และทดสอบสัญญาณด้านการสื่อสารโทรคมนาคมประเภท ต่างๆ”

เกี่ยวกับ JTC

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด สมัครเข้าร่วม
ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์สื่อสัญญาณ (Transmission & Network) 20 ม.ค. - 20 ม.ค. 100 ท่าน รายละเอียด ปิดรับสมัคร
ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์สื่อสัญญาณ (Transmission & Network) 04 ก.พ. - 06 ก.พ. 12 ท่าน รายละเอียด ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Basic: IP Networking System 05 มี.ค. - 07 มี.ค. 12 ท่าน รายละเอียด ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Basic: MPLS System 20 มี.ค. - 22 มี.ค. 12 ท่าน รายละเอียด ปิดรับสมัคร
หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด สมัครเข้าร่วม
หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด สมัครเข้าร่วม
หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด สมัครเข้าร่วม

คู่มือการอบรม

สำหรับพนักงานผู้เข้าฝึกอบรม สามารถ Download คู่มือหรือรายละเอียดเนื้อหา เพื่อช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมมากยิ่งขึ้น ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
Basic Transmission
SDH Huawei System
NG WDM Huawei System

ข่าวสารการอบรม

Image Description

งานวิจัยระบุจะมีเครื่องจักรทำงานมากกว่ามนุษย์ภายใน 7 ปี

รายงานจากผู้จัดงานประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ มุ่งเน้นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.