หลักสูตร Basic: MPLS System


หลักสูตรบังคับก่อน: Basic: Fundamental Networking

การผ่านหลักสูตร:

     ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (12.30 ชั่วโมง)

Course Outline:

  1.  Hierarchical Network Design
  2.  MPLS System equipment    
  3.  Product Positioning     
  4. IP Routing and Routing Table
  5. Operation and Maintenance
  6. Lab and Work-Shop

 วิทยากร:

      คุณเกษิณี  สามารถ

            - ตำแหน่ง Senior Training Engineer

            - สังกัด IPLC & Managed Service Business


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.