วิทยากร

 • ชื่อ นางสาวพารณี จันทร์ปัญญา
 • ตำแหน่ง Assistant Manager 
  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business 
  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
  โทรศัพท์ 02-100-4023
  E- mail pharanee.c@jasmine.com

 • ชื่อ นางสาวเกษิณี สามารถ
 • ตำแหน่ง Training Engineering Supervisor

  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business

  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

  โทรศัพท์ 02-100-3166

  E-mail kasinee.s@Jasmine.com

 • ชื่อ นางสาวปริฉัตร เสาวคนธ์
 • ตำแหน่ง Training Engineering Supervisor
  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business
  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
  โทรศัพท์ 02-100-3166
  E-mail parichat.sa@jasmine.com

 • ชื่อ นางสาว สุพัชรีญา ยิ่งยง
 • ตำแหน่ง Senior Training Engineer 

  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business
  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
  โทรศัพท์ 02-100-4023
  E- mail supuchareya.y@jasmine.com

 • ชื่อ นายมงคล ศรีสุข
 • ตำแหน่ง Assistant Manager
  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business

  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

  โทรศัพท์ 02-100- 3374

  E- mail mongkol.s@jasmine.com

 • ชื่อ นายกานนท์ ทองสง
 • ตำแหน่ง Engineering Supervisor
  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business

  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

  โทรศัพท์ 02-101-1477

  E- mail kanon.t@jasmine.com

 • ชื่อ นายอัครวิชญ์ แปงใจ
 • ตำแหน่ง Senior Network Engineer
  ฝ่าย IPLC & Managed Service Business

  บริษัท จัลเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

  โทรศัพท์ 086-3617625

  E- mail akkarawit.p@jasmine.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.