คู่มือการอบรม

Basic Transmission
Basic Transmission Documentation Library Version: 61 Date: 26 Oct 2018
SDH Huawei System
Intermediate Transmission Course SDH Huawei System (OSN3500) Rev.6 12-07-61
NG WDM Huawei System
Intermediate Transmission Course / (OSN6800 & 8800 & 9800)1 (Rev.7 13-11-61)
FiberHome System (FONST3000)
Intermediate Transmission Course FiberHome System (FONST3000) Rev.3_13-06-2560
Cable Jointing
Cable Jointing Rev.2 05-10-2561
BACK   12   NEXT

ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.