จัสเทล Data Center พัฒนาอีกก้าว ยกระดับระบบจัดการความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานสากล ISO


เกี่ยวกับ JTC

     บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด  ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พัฒนาการให้บริการ DATA CENTER (ศูนย์รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสำรองข้อมูล) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ยกระดับการให้บริการ ด้วยมาตรฐานสากลด้านการบริหารความมั่นคงของข้อมูล ISO 27001: 2013 ด้วยการเพิ่มศักยะภาพระบบจัดการความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศ การปกป้องข้อมูล และทรัพย์สินทางด้านกายภาพที่สำคัญ ให้พ้นจากภัยคุกคาม และความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลได้ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีบริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ แบบไร้ขีดจำกัด


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.