JasTel ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001


เกี่ยวกับ JTC

    ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ ทุกข้อมูลจำเป็นต้องเชื่อมโยงเข้าหากัน ด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย ทันต่อทุกการแข่งขัน จึงเป็นเรื่องที่องค์กร หรือบริษัทต่างๆ ต้องให้ความสำคัญในการสรรหาผู้ให้บริการ IT และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถตอบโจทย์ตามที่ต้องการได้

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ทั้งในและระหว่างประเทศ แบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเอง เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลายจึงพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการบริการด้าน IT ทั้งระบบได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001 สำหรับ DATA Center

    โครงข่าย JasTel เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ระดับ Tier-1 IP Transit และผู้ให้บริการ Content ต่างๆ ระดับโลก หลายรายจึงทำให้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ก็ยังมีโครงข่ายสำรองป้องกันเหตุขัดข้องที่อาจเกิดกับโครงข่ายหลัก พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลโครงข่ายให้ ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.