รายงานผลงานฝึกอบรมประจำไตรมาสที่ 4/61


เกี่ยวกับ JTC

ส่วนงาน QC & Training ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน จำนวน 4 หลักสูตร และ นอกแผนงาน จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

    1) หลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์สื่อสัญญาณ (Transmission & Network)

    2) หลักสูตร Basic: MPLS System

    3) หลักสูตร Intermediate: Operation and Maintenance FiberHome Systems

    4) หลักสูตร Intermediate: Operation and Maintenance NG WDM Systems 

    5) หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GPOP

   เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้าน O & M และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการฝึกอบรม ทาง QC & Training ขอรายงานผลฝึกอบรมดังนี้  คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าฝึกอบรม 2) ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.